Musiksaga: Guldlock och de tre björnarna

Lohja Soi

kultakutri_1

Musiksaga: Guldlock och de tre björnarna

  • 11 - Aug - 2018
  • 15:00
  • Laurentiussalen
  • Musiksaga: Guldlock och de tre björnarna
  •  Köp biljett nu

Den ursprungligen engelska folksagan har skrivits om helt och hållet av Jukka Linkola. Sagan har fått ett tillskott i form av en ramberättelse, som berättar om ett barns längtan och det slutliga övervinnandet av denna längtan. Temat vänskap intar en central position i sagan. Motiv som glädje, samhörighet och värdepluralism framträder tydligt. Musik och text går hand i hand i verket – på berättelsens villkor. Språkligt är sagan lekfull, rytmiskt slående, och har känslofyllda och gripande melodier. Den erbjuder något intressant att höra och uppleva för såväl barn som vuxna.

Uruppförande av beställd tonsättning av Jukka Linkola.

Sinikka Sokka, sjungare, berättare
Lojo stadsorkesters brasskvintett
Martina Simola, trumpet
Tommi Kolunen, trumpet
Tatu-Pekka Paukkunen, valthorn
Erkki Ylimäki, basun
Kenneth Ojutkangas, tuba

Biljetter: 15 €/30 € familjebiljett (2 vuxna och 2 barn)

KOMMANDE EVENEMANG

Poiminta ohjelmistosta